PILATES

Sessions orientades a l’entrenament global del core a partir del control i l’equilibri del centre. Tot això gràcies a una bona espiració i amb l’ajuda del treball dels transvers abdominal.